Modafinil en alcohol: is het echt onmogelijk om alcohol te drinken terwijl je medicijnen gebruikt?

Mix van alcohol en medicijnen

Een normaal persoon is niet verboden om af en toe een glas te drinken, maar hoe zit het met mensen die langdurig medicijnen gebruiken? In brochures die bijvoorbeeld aan antidepressiva-pakketten zijn gehecht, staat dat “alcohol niet wordt aanbevolen”. Maar als iemand al jaren of chronisch medicijnen slikt, kan van hen nauwelijks volledige nuchterheid worden verwacht. Hoe schadelijk is alcoholgebruik in het kader van farmacotherapie?

Er zijn vrijwel geen klinische klinische gegevens over interacties met alcohol op welk medicijn dan ook. En daarom is er geen definitief antwoord op de interactie van alcohol met drugs. Veel hangt ook af van het soort medicijn dat een persoon gebruikt en hoeveel alcohol ze gebruiken.

De Nederlandse Verslavingskliniek Yellinek publiceert op haar website wat op dit moment bekend is over de relatie tussen drugs en alcohol. Over het algemeen zijn er drie gevaren.

Ten eerste worden zowel alcohol als drugs afgebroken in de lever. Langdurig en overmatig alcoholgebruik zorgt ervoor dat de lever meer enzymen produceert die de afbraak van verschillende stoffen versnellen. Dit beïnvloedt op zijn beurt de duur van het medicijn, bijvoorbeeld de werking van insuline bij diabetici. Maar af en toe een enkele alcoholische drank heeft geen invloed op de leverfunctie.

Ten tweede kan alcohol de bijwerkingen van drugs versterken of verzwakken, en dit geldt vooral voor drugs die worden gebruikt bij psychische stoornissen. Zo kan alcohol bijvoorbeeld de bijwerkingen van antidepressiva versterken (bijvoorbeeld slaperigheid). Dit risico geldt ook voor slaappillen en angststillers, zegt Eva Ehrlich van het Nederlands Instituut voor Geestelijke Gezondheid (Trimbos-instituut). »

Net als alcohol verminderen deze medicijnen de hartslag en ademhaling. Alcohol verhoogt ook de effecten van deze medicijnen. Dat wil zeggen, figuurlijk gezien, één plus één toe te voegen, uiteindelijk krijgen we er drie, die daardoor de ademhaling en hartslag gevaarlijk kunnen vertragen.

En tot slot, ten derde, zijn er tal van aandoeningen waarbij alcohol absoluut niet wordt aanbevolen. Dit zijn bijvoorbeeld infecties. Alcohol vertraagt ​​het herstel van je lichaam en dit is een zeer ernstige reden om te stoppen met het drinken van alcohol als je antibiotica gebruikt. Als je depressief bent, verergert alcohol depressieve en angstige gevoelens, vooral de volgende dag. Daarom is de aanbeveling om voorzichtig te zijn met alcohol bij het gebruik van antidepressiva begrijpelijk.

Mix van alcohol en modafinil. Bijwerkingen, interacties en black-outs

Het mengsel van alcohol en modafinil kan tot verschillende reacties leiden, variërend van black-outs tot een aanzienlijke verhoging van de alcoholtolerantie. Meer onderzoek is nodig om de effecten van het gebruik van Modafinil samen met alcohol te bevestigen.

Een klein percentage van de mensen is overgevoelig voor modafinil. Modafinil veroorzaakt bij alle patiënten een lagere histamine-respons, maar voor sommigen is deze reactie ernstiger. Overgevoelige patiënten kunnen huiduitslag krijgen en moeten mogelijk stoppen met het gebruik van het geneesmiddel.

Vaak voorkomende bijwerkingen van modafinil zijn misselijkheid, diarree, angst, slapeloosheid, nervositeit, duizeligheid en gastro-intestinale problemen. Hoofdpijn komt voor bij een derde van de patiënten die Modafinil gebruiken.

Over het algemeen mag u geen alcohol mengen met Modafinil. Er is echter meer onderzoek nodig om de effecten van het combineren van deze twee stoffen te bevestigen. Sommige gezonde mensen die Modafinil gebruiken vanwege de cognitieve versterkende effecten, hebben gemeld dat het mengen van Modafinil met alcohol flauwvallen kan veroorzaken. Anderen ervaren een verhoogde tolerantie voor alcohol en voelen zich dronken ondanks het drinken van meer drankjes dan normaal.

Alcohol en Modafinil zijn twee stoffen die tegengestelde effecten hebben op de hersenchemie. Alcohol verhoogt de activiteit van de neurotransmitter GABA en vermindert de activiteit van glutamaat.

Modafinil is een GABA-antagonist die de GABA-productie verlaagt en de glutamaatproductie verhoogt. Het algemene effect van het combineren van deze twee stoffen is een touwtrekken tussen tegengestelde neurotransmitters. Modafinil stimuleert de activiteit in één richting, terwijl alcohol de hersenactiviteit in de tegenovergestelde richting onderdrukt. Bijwerkingen kunnen onvoorspelbaar zijn.

Samenvattend de bijwerkingen, interacties en black-outs van het mengen van alcohol en modafinil

Modafinil mag niet worden ingenomen met opioïden zoals oxycodon, omdat het de plasmaconcentraties van modafinil kan verlagen en ontwenningsverschijnselen kan veroorzaken. Het mengen van Modafinil met alcohol kan onvoorspelbare complicaties veroorzaken, variërend van een dramatische toename van alcoholtolerantie en black-outs.

Bijwerkingen van het gebruik van Modafinil kunnen een overgevoeligheidsreactie zijn, uitgedrukt als huiduitslag.
Vaak voorkomende bijwerkingen van het gebruik van Modafinil zijn duizeligheid, diarree, angst, nervositeit, misselijkheid, slapeloosheid en darmklachten.

Wetenschappelijke bronnen om te lezen >> Modafinil-Alcohol Interactions in Healthy Volunteers https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT00305292