Geen advies

2.1 Onze website bevat algemene medische informatie.
2.2 Medische informatie is geen advies en mag niet als zodanig worden behandeld.

Zonder garanties

3.1 De medische informatie op onze website wordt geleverd zonder enige verklaring of garantie, expliciet of impliciet.
3.2 Zonder de reikwijdte van sectie 3.1 te beperken, garanderen of vertegenwoordigen we niet dat de medische informatie op deze website:
(a) constant beschikbaar zijn of helemaal niet beschikbaar zijn; of
(b) waar, nauwkeurig, volledig, actueel of niet misleidend is.

Medische assistentie

4.1 U mag niet vertrouwen op informatie op onze website als alternatief voor medisch advies van uw arts of andere professionele zorgverleners.
4.2 Als u specifieke vragen heeft over medische zaken, dient u uw arts of andere professionele zorgverleners te raadplegen.
4.3 Als u denkt dat u aan een medische aandoening lijdt, moet u onmiddellijk medische hulp inroepen.
4.4 U mag nooit het inwinnen van medisch advies uitstellen, medisch advies negeren of de medische behandeling stopzetten vanwege informatie op onze website.

Interactieve functies

5.1 Onze website bevat interactieve functies waarmee gebruikers met ons kunnen communiceren.
5.2 U erkent dat, vanwege de beperkte aard van communicatie via de interactieve functies van onze website, alle hulp die u ontvangt bij het gebruik van een van deze functies waarschijnlijk onvolledig is en zelfs misleidend kan zijn.
5.3 Alle hulp die u mogelijk ontvangt met behulp van een van de interactieve functies van onze website vormt geen specifiek advies en mag daarom niet worden gebruikt zonder verdere onafhankelijke bevestiging.

Beperkingen op uitsluitingen van aansprakelijkheid.

6.1 Niets in deze juridische mededeling:

(a) aansprakelijkheid voor overlijden of persoonlijk letsel als gevolg van nalatigheid te beperken of uit te sluiten;
(b) enige aansprakelijkheid voor fraude of frauduleuze voorstelling van zaken te beperken of uit te sluiten;
(c) elke aansprakelijkheid beperken op een manier die niet is toegestaan ​​door de toepasselijke wetgeving, of
(d) sluit elke aansprakelijkheid uit die niet kan worden uitgesloten onder de toepasselijke wetgeving.