Algemene voorwaarden voor toegang tot de site www.modafinilnederland.com

Deze voorwaarden voor toegang tot de site zijn een wettelijk bindende gebruikersovereenkomst (hierna de “Overeenkomst”) tussen Modafinil Nederland en de Gebruiker geregistreerd op de site www.modafinilnederland.com (hierna de “Site”).

De site wordt gedistribueerd op het wereldwijde internetcomputernetwerk en bevat informatie, materialen en gegevens die zijn verstrekt door Modafinil Nederland en derden.

De gebruiker is een persoon die op de site is geregistreerd en die een van de partijen bij deze overeenkomst is. De toegang van de gebruiker tot de site (dat wil zeggen de gebruiker die zijn gebruikersnaam en wachtwoord invoert in het autorisatiesysteem van de site en de geautoriseerde login van de gebruiker op de site) betekent dat de gebruiker accepteert en ermee instemt te voldoen aan alle volgende voorwaarden van deze overeenkomst.

De registratie van gebruikers op de site wordt uitgevoerd door Modafinil Nederland. Voor registratie stemt de gebruiker ermee in om de registratieprocedure uit te voeren en betrouwbare en volledige informatie te verstrekken over de problemen die in het registratieformulier worden voorgesteld, en om deze informatie actueel te houden. Betaling van de registratie vindt plaats tegen de prijzen (tarieven) van Modafinil Nederland, die van kracht zijn op het moment van betaling.

Afhankelijk van het type registratie ontvangt de Geregistreerde Gebruiker verschillende formaten om deel te nemen aan het Modafinil Nederland-project:

De “deelname aan het project” is een kans om deel te nemen aan de speciale wereld die openstaat voor de deelnemers aan het “Modafinil Nederland” -project. Deze deelname-indeling geeft u het recht om een ​​exclusief evenementenprogramma bij te wonen:

 • privé conferenties;
 • première vertoningen;
 • vooruitgang van grote tentoonstellingen;
 • speciale vertoningen van films;
 • generale repetities;
 • kortingen, bonussen en speciale aanbiedingen in de beste winkels, restaurants en musea.

Je hebt ook de mogelijkheid:

 • bespreken met alle gebruikers;
 • Geef commentaar op al het materiaal op de site en het Modafinil Nederland tijdschrift (“Modafinil Nederland”);
 • stel vragen aan de helden van open interviews;
 • uitnodigingen voor evenementen van andere gebruikers ontvangen;
 • nodig gebruikers uit voor uw evenementen.

Bovendien volledige toegang tot alle informatie die beschikbaar is voor gebruikers: redactionele opmerkingen; copyright-kolommen; discussies; open interviews; online versies van Modafinil Nederland tijdschrift (“Modafinil Nederland”) (alle materialen worden gepresenteerd zodra ze klaar zijn, en u kunt zelf zien hoe het probleem verschijnt); unieke illustraties en ander aanvullend materiaal dat alleen bestaat in de online versie van het Modafinil Spain-magazine (“Modafinil Spain”); Volledige archieven van het tijdschrift Modafinil Nederland (“Modafinil Nederland”).

“Online abonnement op de site” is de mogelijkheid om een ​​persoonlijke blog bij te houden, deze met alle gebruikers te bespreken; commentaar geven op alle materialen op de site

De voordelen van discussie voor de gebruiker (dat wil zeggen de mogelijkheid om met alle gebruikers te discussiëren, commentaar te geven op alle materialen op de site en het sitemagazine (“Modafinil Nederland”), vragen te stellen aan de helden van open interviews, enz. , worden aan de gebruiker verstrekt om hun naam en e-mailadres aan te geven, hun foto te uploaden, en onderworpen aan de voorwaarden van deze overeenkomst.

Gebruikers garanderen dat ze handelen onder hun eigen naam en met hun foto’s.

Deze overeenkomst legt de voorwaarden vast voor toegang tot de site, waaronder:

 • gebruiksvoorwaarden voor materialen gepubliceerd op de site;
 • Deze overeenkomst kan geheel of gedeeltelijk door Modafinil Nederland te allen tijde eenzijdig en zonder speciale voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. De nieuwe versie van de overeenkomst wordt van kracht en wordt verplicht voor alle gebruikers vanaf het moment dat de nieuwe versie van de overeenkomst op de site wordt gepubliceerd.

Gebruiksvoorwaarden voor materialen gepubliceerd op de site

Alle informatie die op de site wordt gepubliceerd (inclusief artikelen, teksten, fotografische afbeeldingen, videomateriaal, audio-opnamen, illustraties, website-ontwerp, evenals selectie, locatie en systematisering) is onderworpen aan intellectueel eigendom en wordt beschermd in overeenstemming met de Spaanse wetgeving inzake de bescherming van intellectuele eigendom.

Modafinil Nederland is de eigenaar van de exclusieve rechten van de gespecificeerde informatie (behalve zoals specifiek aangegeven in de inhoud van de informatie gepubliceerd op de Site en andere gebruiksvoorwaarden vastgelegd in de overeenkomst met de eigenaar van het copyright) en vertegenwoordigt de belangen van de auteurs van het materiaal dat op de site is gepubliceerd.

Deze overeenkomst kan geheel of gedeeltelijk door Modafinil Nederland te allen tijde eenzijdig en zonder speciale voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. De nieuwe versie van de overeenkomst wordt van kracht en wordt verplicht voor alle gebruikers vanaf het moment dat de nieuwe versie van de overeenkomst op de site wordt gepubliceerd.

Gebruiksvoorwaarden voor materialen gepubliceerd op de site

Alle informatie die op de site wordt gepubliceerd (inclusief artikelen, teksten, fotografische afbeeldingen, videomateriaal, audio-opnamen, illustraties, website-ontwerp, evenals selectie, locatie en systematisering) is onderworpen aan intellectueel eigendom en wordt beschermd in overeenstemming met de Spaanse wetgeving inzake de bescherming van intellectuele eigendom.

Modafinil Nederland is de eigenaar van de exclusieve rechten van de gespecificeerde informatie (behalve zoals specifiek aangegeven in de inhoud van de informatie gepubliceerd op de Site en andere gebruiksvoorwaarden vastgelegd in de overeenkomst met de eigenaar van het copyright) en vertegenwoordigt de belangen van de auteurs van het materiaal dat op de site is gepubliceerd.

Het is toegestaan ​​om op de Site gepubliceerde tekstmaterialen (literaire werken) te citeren, onder de volgende voorwaarden:

het citatievolume mag niet groter zijn dan 10% van het totale tekstvolume;

bij het citeren is het verplicht om de naam van de auteur van de tekst, de naam “Modafinil Spain” en de hyperlink www.modafinilnederland.com aan te geven.

Elk ander gebruik van artikelen, foto’s, illustraties en alle andere materialen op de site zonder schriftelijke toestemming van Modafinil Nederland, inclusief kopiëren (inclusief opnemen op opslagmedia), reproductie (inclusief reproductie op internetsites voor alle doel (inclusief beoordelingen), verwerking, distributie, uitzending, kabelcommunicatie aan het grote publiek, op een andere manier beschikbaar maken voor het publiek via internet, is verboden en draagt ​​aansprakelijkheid onder de NEDERLAND wetgeving inzake bescherming van intellectueel eigendom.

De gebruiker stemt ermee in de site alleen te gebruiken voor doeleinden die niet in strijd zijn met de in Nederland geldende wetgeving, evenals de principes van moraliteit, redelijkheid en moraliteit. Al het materiaal dat op de site wordt gepubliceerd, kan worden verwijderd als de inhoud ervan in strijd is met het redactionele beleid van de site of de Spaanse wet.

De gebruiker stemt ermee in om op geen enkele manier op de site te publiceren en geen materiaal van de volgende aard via de site te verzenden:

 • de wet overtreden, bedreigingen en beledigingen inperken, andere mensen in diskrediet brengen, de rechten van burgers op privacy of openbare orde schenden, die obsceen, beledigend zijn, de algemeen aanvaarde regels van goede vorm schenden;
 • in een of andere mate de eer en waardigheid, zakelijke reputatie, rechten en belangen van andere door de wet beschermde personen schenden;
 • het promoten of bevatten van oproepen om religieuze, raciale of etnische haat aan te wakkeren die pogingen tot vijandigheid of oproepen tot geweld bevat;
 • die onjuiste informatie of tekenen van overtreding van de wet volgens art. “laster”;
 • dat zij, in overeenstemming met de Spaanse wetgeving, alle producten, diensten, banen en / of andere producten van activiteit aankondigen, inclusief reclamemateriaal, commerciële aanbiedingen voor een onbepaald aantal mensen, links naar het voorwerp van reclame en informatie van reclamekarakter;
 • beschermd door het intellectuele eigendomsrecht (inclusief auteursrecht, merkenrecht, etc.) en ander wettelijk beschermd materiaal zonder de juiste toestemming van de eigenaar van de rechten op het beschermde materiaal. Tegelijkertijd ligt de bewijslast dat de plaatsing van materialen op de site door de gebruiker geen inbreuk maakt op het auteursrecht, gerelateerde en andere rechten van derden op de gepubliceerde materialen op de gebruiker.
 • ander materiaal dat andere mensen aanmoedigt om deel te nemen aan illegaal gedrag dat strafrechtelijke, burgerlijke en andere aansprakelijkheid met zich meebrengt of dat op enigerlei wijze de bepalingen van de toepasselijke wetgeving schendt.

Acties van de gebruiker die, naar de mening van Modafinil Nederland, de uitoefening van de rechten van een andere gebruiker die toegang heeft tot de site beperken of belemmeren, zijn niet toegestaan.

Het materiaal van de gebruiker wordt zonder voorafgaande editie door Modafinil Nederland op de site gepubliceerd. De gebruiker aanvaardt dat hij als enige verantwoordelijk is met betrekking tot het materiaal dat door hem op de site is gepubliceerd, waaronder: voor de inhoud van dat materiaal, zijn naleving van de vereisten van de wet, voor schendingen van de rechten van derden op het gepubliceerde materiaal. door de gebruiker, voor naleving van de bepalingen van deze gebruikersovereenkomst. Modafinil Nederland is niet verantwoordelijk voor het materiaal dat door de gebruiker op de site wordt gepubliceerd. De gebruiker stemt ermee in om schade te vergoeden als gevolg van schendingen door de gebruiker van deze gebruikersovereenkomst en de huidige wetgeving van Nederland.

Door materiaal in secties van de site te plaatsen (inclusief opmerkingen, recensies, reacties) voor openbaar gebruik, verleent de gebruiker automatisch Modafinil Nederland (of bevestigt hij dat de eigenaar van dergelijke materialen Modafinil Nederland heeft verstrekt) gratis, permanent, onherroepelijk, niet-exclusief recht ( niet-exclusieve licentie) op het grondgebied van alle landen van de wereld gedurende de gehele periode van auteursrechtelijke bescherming die wordt geboden door de wetgeving van de Russische Federatie, met betrekking tot dergelijke materialen, met het recht om derden in sublicentie te geven, om de materialen op de volgende manieren:

 • reproductie van materialen, dat wil zeggen de productie van een of meer kopieën van materialen of delen daarvan in eender welke materiële vorm, inclusief in de vorm van geluids- of video-opnamen, de driedimensionale productie van een of meer kopieën van een tweedimensionaal werk, en in twee dimensies van een of meer kopieën van een driedimensionaal werk;
 • distributie van materialen door verkoop of andere beschikking over het origineel of kopieën;
 • openbare vertoning van materialen, dat wil zeggen elke demonstratie van het origineel of een kopie van een werk direct of op het scherm met behulp van films, transparanten, televisieframes of andere technische middelen, evenals de demonstratie van individuele afbeeldingen van een audiovisueel werk zonder de sequentie direct of met behulp van technische middelen ter plaatse, open voor gratis bezoeken of op een plaats waar een aanzienlijk aantal mensen behoort die niet tot de gebruikelijke familiekring behoren, ongeacht of het werk wordt waargenomen op de plaats van de demonstratie of in een andere plaats tegelijkertijd met de demonstratie van werk;
 • invoer van het origineel of kopieën van materialen voor distributie;
 • verhuur van het origineel of kopie van materialen;
 • openbare uitvoering van materialen, dat wil zeggen het live presenteren van een werk of het gebruik van technische middelen (radio, televisie en andere technische middelen), evenals het tonen van een audiovisueel werk (met of zonder geluid) op een open plek voor openbare toegang, of in een plaats waar een aanzienlijk aantal mensen behoort die niet tot de gebruikelijke familiekring behoren, ongeacht of het werk wordt waargenomen op de plaats van de presentatie of tentoonstelling of op een andere plaats tegelijk met de presentatie of tentoonstelling van het werk;
 • transmissie, dat wil zeggen transmissie van materiaal naar het publiek (inclusief presentatie of presentatie) via radio of televisie (inclusief door heruitzending), behalve voor kabelcommunicatie;
 • kabelcommunicatie, dat wil zeggen communicatie naar het publiek via radio of televisie via kabel, kabel, glasvezel of soortgelijke middelen (ook door middel van doorgifte);
 • vertaling of andere verwerking van materialen;
 • materialen op een zodanige manier aan het publiek brengen dat iedereen er altijd en overal toegang toe heeft (naar het publiek brengen);
 • Het recht om materialen op andere wijze in andere werken op te nemen door gebruik te maken van middelen of technologie die momenteel bekend is of in de toekomst kan worden uitgevonden.

Tegelijkertijd zijn er geen aanvullende formaliteiten, inclusief schriftelijke, vereist om de toekenning van de rechten aan Modafinil Nederland door de gebruiker te bevestigen.

Modafinil Nederland retourneert de gebruiker geen materiaal dat door de gebruiker op de site is gepubliceerd, zelfs niet in de gevallen waarin is voorzien in sectie 4 van deze overeenkomst.

Het is de gebruiker verboden materialen aan te bieden die zijn gekocht bij Modafinil Nederland en die op de website van de site zijn betaald via sms of een creditcard of op een andere toegankelijke manier. In het geval van overdracht van materiaal gekocht op de website van de site of aan derden of toegang daartoe met / met deelname van de gebruiker, behoudt Modafinil Nederland zich het recht voor om de gebruikerstoegang tot het gespecificeerde materiaal of gedeelte van de site te annuleren.

Verantwoordelijkheid van de gebruiker

Met betrekking tot gebruikers die niet voldoen aan de voorwaarden van deze overeenkomst, behoudt Modafinil Spain zich het onvoorwaardelijke recht voor om de toegang tot het Modafinil Spain-project en / of de toegang tot de site op te schorten en / of een of meer discussievoordelen en / of uit te schakelen of rechten om zijn eigen inhoud te creëren, gedurende een bepaalde periode of in zijn geheel, heeft Modafinil Nederland ook het recht om materiaal dat op de Site is gepubliceerd te verwijderen. De keuze van interventies is het exclusieve domein van Modafinil Nederland. Voorafgaande waarschuwingen over schending van de overeenkomst worden niet naar gebruikers gestuurd. Deze clausule van de overeenkomst betekent niet en kan niet worden geïnterpreteerd als een verplichting voor Modafinil Nederland om de materialen die op de site worden gepubliceerd regelmatig te modereren (controle over de inhoud).

De gebruiker moet Modafinil Nederland vrijwaren voor de schade, inclusief de juridische kosten die voortvloeien uit het materiaal van de gebruiker, de schending van de bepalingen van deze overeenkomst of de schending van de rechten van derden, ongeacht of de gebruiker is geregistreerd of niet. De gebruiker is persoonlijk verantwoordelijk voor de handelingen bij het gebruik van de site, waaronder onder meer de betaling van de kosten van internettoegang tijdens dat gebruik.

De gebruiker heeft niet het recht om delen van de diensten van de site of materialen van andere mensen die op de site zijn gepubliceerd (inclusief de opmerkingen en inhoud van andere mensen) te reproduceren, kopiëren, verspreiden voor verkoop of andere vervreemding, en voor commerciële doeleinden te gebruiken. beschikbaar voor de gebruiker op de site), of toegang ertoe, tenzij de gebruiker de toestemming van Modafinil Nederland heeft ontvangen, of wanneer deze overeenkomst uitdrukkelijk voorziet.